ภาพกิจกรรม

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับ ..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงศักดิ์ ใจตา เนื่องในโอกาสได้ร..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้รับคัดเลือกเป็นสถ..

ครูและนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้รับ..

ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับ ..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ร่วมจัดนิทรรศการต้อ..

มอบรางวัลในงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำป..

บรางวัลในงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

ทัศนศึกษาชั้นปฐมวัย ปี2566

ทัศนศึกษาชั้นปฐมวัย ปี2566

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชา..

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

Open House Nothern Region 2023 ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566

Open House Nothern Region 2023 ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประ..

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566