ครูต่างชาติ

Mrs. Rosele Genizera Villanueva
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in kindergarten )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
Mr.Ajan Kuijl
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in Primary 2/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
Ms.Florence Jepchumba Cheserek
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in Primary 2/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
Mr.Abhi Joe Antony
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in Primary 2/3 )
Mrs. Mary Novie Rose
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in Primary 3/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
Ms.Joan Roche Mantua
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in Primary 3/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
Ms.Karla G. Tuazon
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in Primary 3/3 )
Mr.Aldrin Gepulani Genizera
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in Primary 5/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
Mrs.Marilyn Tabaco Rodrigueza
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in Primary 5/2 )
Mr.Rolondo Jesus Corpin Cabo
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in Primary 6/1 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
Mr.Terio Junior Lawa Macasling
ครูอัตราจ้าง
( Teacher teach in Primary 6/2 )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -