ติดต่อโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 053-311705
โทรสาร 053-311094
ชื่อเว็บไซต์ https://sswr.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
สังกัด สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ