1 1 1 1 1

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นคร..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งค..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นคร..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งค..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อ..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมเพื่อจองที่เรียน ป..

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงศักดิ์ ใจต..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงศักดิ์ ใจตา เนื่องในโอกาสได้ร..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบั..

ครูและนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิยุ..