โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงศักดิ์ ใจตา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 3

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงศักดิ์ ใจตา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 3