กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่