การประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานและคณะครูจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในภาคเช้า ห้องเรียนปกติ และ ห้องเรียนวิทย์พลังสิบ ภาคบ่าย ชั้นปฐมวัย และห้องเรียนEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6