รอบสอบชิงทุนและจองที่เรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู จัดการประเมินความพร้อม รอบสอบชิงทุนและจองที่เรียน ชั้นอนุบาลและ ป.1 ปีการศึกษา 2566