“ยุหว่า-ทุ่งต้อม เกมส์” ครั้งที่ 1

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนยุหว่า-ทุ่งต้อม ประจำปีการศึกษา2565 “ยุหว่า-ทุ่งต้อม เกมส์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2566 - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 12 ปี ชาย - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตอง 12 ปี ชาย - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตอง 12 ปี หญิง - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญรางวัลรวมการแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา