Young Explorers English Camp 2022

วันที่ 11 มกราคม 2566 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดย นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายค่ายภาษาอังกฤษ Young Explorers English Camp 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม