ตั้งประธานนักเรียน ปี 2566 - Sanpatong Suwannarat School | https://sswr.ac.th

ตั้งประธานนักเรียน ปี 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
?>