การอบรมโครงการตัวฉันเป็นของฉัน ปีการศึกษา2565

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการตัวฉันเป็นของฉัน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 และได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ได้มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมทองจำนงค์