รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลูกเสือ เนตรนารี เพื่อรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ