ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัว "ชีวิตวิถีใหม่ต้านภัยโควิด" ชั้น ป.1,3,5

ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัว "ชีวิตวิถีใหม่ต้านภัยโควิด" ในโครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 โดยมีนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ