ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัว "ชีวิตวิถีใหม่ต้านภัยโควิด"

ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัว "ชีวิตวิถีใหม่ต้านภัยโควิด" ในโครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 โดยมีนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะ