การรายงานตัวและชำระค่าเล่าเรียนของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มีนาคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) กำหนดการรายงานตัวและชำระค่าเล่าเรียนของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
*** ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรคและจังหวัดเชียงใหม่