ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ในการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อขั้นม.1 ในสนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ในการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อขั้นม.1 ในสนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา2565