กต.ตร.สภ.สันป่าตองและกลุ่มจิตอาสารับปรุงสัญญาณและเครื่องหมายจราจร หน้าโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอขอบพระคุณ กต.ตร.สภ.สันป่าตอง โดยการนำของ ดร.ชเยศ ขจรบุญถาวร ท่าน ผกก.สภ.สันป่าตอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมจิตอาสา และเทศบาลสันป่าตอง ที่ได้มาปรับปรุงสัญญาณและเครื่องหมายจราจร หน้าโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)