ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาคาร เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564