รับโล่รางวัล ประกาศเชิดชูเกียรติ โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ตามโครงการสร้างพัฒนาการดำเนินการ “บวร” ปลอดบุหรี่ โดยจุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัล ประกาศเชิดชูเกียรติ โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ตามโครงการสร้างพัฒนาการดำเนินการ “บวร” ปลอดบุหรี่ โดยจุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4