การรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียน MEP

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) กำหนดการรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียน MEP
****ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรคและจังหวัดเชียงใหม่