การประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 THAILAND LANNA MUSIC COMPETITION 2022

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงคัทริยา เครือทะวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การขับร้องเพลงคำเมือง ระดับประถมศึกษา ในการประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 THAILAND LANNA MUSIC COMPETITION 2022