ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง ที่มาศึกษางานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English ProGram