ทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำตำบลยุหว่า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)โดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและกิจกรรมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำตำบลยุหว่า ณ วัดร้องสร้าน