วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2565

วันแห่งความรัก มอบความรัก ความหวังดี ความห่วงใย ความปรารถนี ให้พี่น้องครู บุคลากรทุกท่าน ในสถานศึกษาที่มีนามว่า สวร.ของเรา