การประเมินสถานศึกษาต้นแบบ “บวร” สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ได้รับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบ “บวร” สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2564 จากมูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมี นางภักดิ์ศริญา คมน์สุทธิแสน เป็นประธานกรรมการในการประเมินครั้งนี้