กิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

กิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)