วันครู 16 มกราคม 2565

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2565 ของโรงเรียน ได้รับเกียรติจากท่านรองฯ สนิท แย้มเกษร อดีตรองเลขาธิการ สพฐ. ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. มาเป็นประธานงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 16 มกราคม 2565