รางวัลผู้บริหาร ดีเด่น ด้านการขับเคลื่อน“โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา”

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความกับนายสมัคร มูลประการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหาร ดีเด่น ด้านการขับเคลื่อน“โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4