มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ปี 2563 ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 รายวิชา

วันที่ 12 มกราคม 2565 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) โดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ปี 2563 ที่ได้คะแนนสูงสุด 4 รายวิชา นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 และได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 ทุกคน ทุกรายวิชา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนคนเก่งของ สวร.