รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรางคณา เภาโพธิ์ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน