การรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)โดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ท่านรองประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประธานในการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด อำเภอจอมทอง สพป .ชม.6 จำนวน 20 เครื่อง โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อำเภอแม่วาง สพป.ชม.4 จำนวน 10 เครื่อง และโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 อำเภอแม่วาง สพป.ชม.4 จำนวน 10 เครื่อง รวมทั้งหมดจำนวน 40 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ทางการศึกษาต่อเด็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป