ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนแบบ On Site

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ได้มีโอกาสต้อนรับ นายประพันธ์ วงชมภู ปลัดอาวุโสอำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เนื่องในการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ของโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564