ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 1 อัตรา

โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ครูผู้สอนห้องเรียน MEP
– มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (ไม่จำกัดวิชาเอก)
– มีความรู้ความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)