คนเก่งสวร.ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษเพชรน้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสวร.ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษเพชรน้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565