การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมทองจำนงค์ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)