นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 72 คน เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK และออกใบรับรองผลตรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 นี้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยส้ม