บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมทองจำนงค์