บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมทองจำนงค์