การมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับ สจ. สุริยนต์ ปันทะนะ สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ นายเกษม ถาพินิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันป่าตอง คุณหมอสุพล  กันทาสม  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ สท. และทีมงานเนื่องในโอกาสการมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564