บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) คณะครูสายชั้นอนุบาล

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม คณะครูสายชั้นอนุบาล ร่วมพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมทองจำนงค์