นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุครบ 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดย นายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุครบ 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่