มอบรางวัลในงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566