ทัศนศึกษาชั้นปฐมวัย ปี2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรรณราษฎร์วิทยาคาร) เข้านักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เดินทางไปทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้ ณ Hidden Village Chiangmai หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่