กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์