พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2566

วันที่ 10 สิงหาคม โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราาฎร์วิทยาคาร) ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2566
ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่