ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับ ชั้นป.1 ห้องเรียน EP และ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นป.1 ห้องเรียน English Program (EP) ปีการศึกษา 2565
สอบชิงทุน: วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
เวลา 8.30 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมระดับชั้นป.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
สอบชิงทุน: วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.00-15.00 น.

ประกาศผลการประเมิน : วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
รายงานตัว : วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
<<<< รายละเอียดคลิกที่นี่ >>>>