การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMART SWR.

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMART SWR. ณ ห้องประชุมทองจำนงค์