ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ภาษาจีน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและเรียนรู้ชีวิตวัฒนธรรมจีนชุมชนบ้านอรุโณทัย ณ โรงเรียนสอนภาษาจีนเจี๊ยวเหรียญเชียงใหม่ และ โรงเรียนภาษาจีนหัวซิง