ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน คณะครู และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)